Fontana Nina

Nin, dvorište autora, izgrađeno 2006. godine.

Foto: Marin Štulić, 21.6.2007.