Model Univerzuma

ZLATNI REZ

Ø ( phi ) = 1,618

Ø2 = 2,618

ï = 1,272

1/ø = 0,618

 

Volumen stošca – A

Volumen kugle – B

Volumen kocke – C

 

A/2,618 = B

B/2,618 = C

C × 2,618 = B

B × 2,618 = A

A : B = B : C

C : B = B : A

 

OMJERI

Volumen stošca, podijeljen kvadratom broja ø, jednak je volumenu kugle – kada se kugla poveća te se njena sfera izvlači iz stošca u visini h/1,618 i u sredini baze stošca.

Volumen kugle, podijeljen kvadratom broja ø, jednak je volumenu kocke – kada se kugla smanji te se njena sfera uvlači u kocku na osam uglova.

Volumen kocke, umnožen kvadratom broja ø, jednak je volumenu kugle – kada se kugla smanji, odnosno kocka prividno poveća.

Volumen kugle, umnožen kvadratom broja ø, jednak je volumenu stošca – kada se kugla poveća, odnosno stožac prividno smanji.

KUGLA PULSIRA

(SVE SE KREĆE)

Omjer volumena stošca i kugle je 2,77 : 1.  Omjer volumena kugle i kocke je 2,72 : 1. Da bi ti omjeri bili u zlatnom rezu – kugla pulsira.

U odnosu na kocku, promjer kugle se smanjuje (zaokružujući brojeve) 1,3%, odnosno njen volumen za 3,7%.

U odnosu na stožac, promjer kugle se povećava 1,8 %, odnosno njen volumen za 5,8 %.

Ukupna promjena promjera kugle iznosi nešto više od 3 %, odnosno volumena nešto manje od 10 %.

ZAMIŠLJENA PIRAMIDA

Površina kvadrata sa stranicom D veća je 1,274 puta od površine kruga s radijusom b. U istom omjeru odnose se volumen zamišljene piramide sa stranicom baze D i volumen stošca s radijusom baze b; ako su jednake visine. Volumen stošca je 7,54 puta veći od volumena kocke, a volumen piramide 14,78 puta. Volumen piramide je 3,53 puta veći od volumena kugle.

ZLATNO PRAVILO

Cjelina se nastoji odnositi prema svom većem dijelu isto kao i taj veći dio prema manjemu. Veći dio se nastoji odnositi prema manjemu isto kao i cjelina prema većem dijelu. Manji dio se odnosi prema većem isto kao i veći dio prema cjelini.

 

                                                                                                                                                                                                                    listopad  2018.

Model Univerzuma je pohranjen u Hrvatskoj autorskoj agenciji u Zagrebu.

Kalupi, odljevi, skulpture
2019. – 2022.