Mirko Boyan Štulić

 

Mirko  Boyan  Štulić  je likovni umjetnik i književnik. Rođen je 7. rujna 1964. godine u Zadru. Osnovnu školu pohađao je u Ninu, srednju Tehničku u Zadru. Godine 1989. završio je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U tijeku Domovinskog rata bio je pripadnik Hrvatske vojske od 1991. do 1994. Poeziju piše od 1984., prozu od 2004. Slikarstvom se aktivno bavi od 1990. godine. Brojna djela nalaze mu se u raznim ustanovama i privatnim zbirkama diljem domovine i svijeta. Živi i radi u Ninu.